อันตรายบุหรี่ไฟฟ้า สารพิษ

ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดา

มีงานวิจัย ที่อาจจะช่วยเราอธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้น
1. #ไอบุหรี่ไฟฟ้า มีสารเคมี ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกับไอบุหรี่ไฟฟ้า และสารเคมีที่เหมือนกัน ความเข้มข้นก็แตกต่างกัน และมีสารเคมีอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่รู้ว่ามีผลต่อปอดและร่างกายอย่างไรในระยะสั้น/ยาว
2. การศึกษาในห้องทดลองพบว่า การอักเสบต่อปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ธรรมดา กับที่เกิดจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกัน
#โรคปอด ที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่เหมือนกับการสูบบุหรี่ธรรมดา มีหลอดลมอักเสบ โรคหืด โรคถุงลมปอดพองระยะแรก ส่วนมะเร็งปอดพบแล้วในหนูทดลอง
โรคปอดในคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่พบในคนสูบบุหรี่ธรรมดา มีโรคปอดป็อบคอห์น โรคปอดอีวาลี่ โรคปอดแหก/แฟบในคนอายุน้อย และโรคปอดบวมที่เกิดจากการแพ้สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า
นอกจากการเกิดโรคปอดที่พบในคนอายุน้อยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว
คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคเส้นเลือดสมอง ก็พบในคนที่อายุน้อยกว่า ที่เกิดในคนสูบบุหรี่ธรรมดา
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเกิดมะเร็ง พบว่า การเปลี่ยนแปลงของรหัสพันธุกรรมที่อาจนำไปสู่การเกิดมะเร็งในอนาคต ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ธรรมดาและสูบบุหรี่ไฟฟ้า ก็มีทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน
ทำให้คาดการณ์กันว่า มะเร็งที่เกิดในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากมะเร็ง 12 ชนิดที่เกิดในคนที่สูบบุหรี่ธรรมดา
บุหรี่ธรรมดาใช้เวลา 80 ปี กว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะรู้ถึงโรคต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการสูบบุหรี่
บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้กันมากเมื่อ 10 ปีมานี้ ระยะนี้จึงอยู่ใน ”ระยะฟักตัวของโรคต่าง ๆ” ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
หลายปีก่อน มีสปอตรณรงค์ เป็นการ์ตูนที่มีสัตว์หลากหลายชนิด ที่ออกมาเดินขบวนประท้วง ว่ากำลังมีการ “ใช้คน” เป็น ”สัตว์ทดลอง” ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสปอตที่ออกแนวขำขัน แต่เตือนสติสังคม และคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า และ “การทดลองอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในคน” ยังคงดำเนินการต่อไป