ยาสูบชนิดใหม่ : บุหรี่ไฟฟ้า วิวัฒนาการบุหรี่ไฟฟ้า

รุ่นแรก ช่วงต้นปี ค.ศ.2000

“Cig-a-like” บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นนี้ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายบุหรี่มวน
- ส่วนใหญ่จะเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง (disposable)
- ราคาถูก
- ปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าไม่ได้
- การส่งผ่านนิโคตินไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่สอง ช่วงกลางปี ค.ศ.2000

“Vape Pen” บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นนี้ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายปากกา
- สามารถเติมน้ำยาได้
- ชาร์จแบตเตอรี่ได้
- ราคามีตั้งแต่ถูกถึงปานกลาง
- ปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าได้แบบจำกัดรุ่นที่สาม ช่วงต้นปี ค.ศ.2010

“Mods” บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นนี้ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกล่องหรือแทงค์
- สามารถเติมน้ำยาได้
- ชาร์จแบตเตอรี่ได้
- ราคามีตั้งแต่ปานกลางถึงสูง
- ปรับแต่งแรงดันไฟฟ้า และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ได้มากกว่ารุ่นที่สอง

รุ่นที่สี่ ช่วงกลางปี ค.ศ.2010

“Pod-Based”
- ชาร์จแบตเตอรี่ได้
- มีทั้งแบบที่เติมน้ำยาได้และเติมไม่ได้
- ปรับแต่งแรงดันไฟไม่ได้
- การส่งผ่านนิโคตินได้ในระดับสูงที่สุดกว่ารุ่นก่อน
- นิโคตินที่ใช้มักจะเป็นแบบนิโคตินเกลือ หรือ nicotine salt ที่ออกแบบมาเพื่อให้สูบง่ายขึ้นไม่แสบคอเหมือนนิโคตินแบบเดิม หรือ free-base nicotine


อ้างอิง
E-Cigarette, or Vaping, Products Visual Dictionary: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/pdfs/ecigarette-or-vaping-products-visual-dictionary-508.pdf

Vaping and cardiac disease: 
https://heart.bmj.com/content/early/2021/02/10/heartjnl-2020-318150