อันตรายบุหรี่ไฟฟ้า สารพิษ

อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

  1. อนุภาคอิสระขนาดเล็ก ทำลายระบบภูมิคุ้มกันในปอดยับยั้งการทำลายเชื้อโรคของร่างกาย และยังพบส่งผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าผลิตอนุภาคขนาดเล็กมากกว่าในอากาศปกติถึง 3,000 เท่า
  2. สารแต่งรสและกลิ่น พบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีรสชาติและกลิ่นต่างๆมากกว่า 16,000 ชนิด สารแต่งรสและกลิ่นนี้นอกจากจะดึงดูดวัยรุ่นให้หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้ว ยังมีสารที่เป็นอันตราย เช่น diacetyl ที่มีผลให้เกิดโรคปอดที่รุนแรง นอกจากนี้ยังพบว่าสารแต่งกลิ่นรสบางตัว เช่น benzaldehyde, cinnamaldehyde, citral, ethylvanillin, and vanillin ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่อกันและกับสารเคมีตัวอื่นๆในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น propylene glycol (PG) จนเกิดเป็นสารเคมีตัวใหม่ที่เป็นพิษต่อร่างกายและเป็นสารก่อมะเร็ง
  3. สารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds) เช่น benzene, styrene, ethylbenzene และ toluene สารเคมีเหล่านี้นอกจากจะพบว่าทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ สายตาและผิวหนังแล้ว ยังพบเป็นสารก่อมะเร็ง ทำลายระบบประสาท ระบบขับถ่าย ทำให้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อ
  4. สารก่อมะเร็งแม้จะมีข้อมูลว่าสารก่อมะเร็งในบุหรี่ไฟฟ้าน่าจน้อยกว่าบุหรี่มวนเนื่องจากไม่มีการเผาไหม้ใบยาสูบ แต่กระนั้นบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ปราศจากสารก่อมะเร็ง พบมีสารก่อมะเร็ง เช่น formaldehyde, acrolein  โดยงานวิจัยพบว่าปริมาณสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ไฟฟ้าเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมเกิดเนื้อเยื่อเจริญผิดปกติ
  5. โลหะหนัก เช่น นิเกิล แคดเมียม ดีบุก โครเมียมและตะกั่ว ซึ่งโลหะหนักเหล่านี้ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ปอดอักเสบ เพื่อความเสี่ยงต่อมะเร็ง ทำลายเซล์สมอง ไตและตับ โดยงานวิจัยพบว่าในบุหรี่ไฟฟ้าพบมีโลหะหนักสูงกว่าบุหรี่มวน เช่น พบนิเกิลสูงกว่าในบุหรี่มวนถึง 100 เท่า
     


อ้างอิง
About Electronic Cigarettes (E-Cigarettes) :https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/about-e-cigarettes.html