อันตรายบุหรี่ไฟฟ้า นิโคติน

อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

     นิโคติน บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีสารนิโคตินในปริมาณที่สูง เช่นบุหรี่ไฟฟ้า JUUL 1 แท่งมีปริมาณนิโคตินเทียบเท่ากับบุหรี่ 20 มวนหรือ 1 ซอง และพบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามักจะมีนิโคตินเป็นส่วนประกอบแม้ว่าบริษัทจะอ้างว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ปลอดนิโคติน งานวิจัยจำนวนมากพบว่านิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลเสียต่อสุขภาพ ดังนี้

  1. ผลต่อระบบประสาท โดยนิโคตินออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำลายเซลล์สมอง แม้จะมีปริมาณนิโคตินไม่มาก ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านสมองโดยเฉพาะในทารก เด็กและวัยรุ่น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ความสามารถในการเรียนรู้ ความจำ การควบคุมพฤติกรรม
  2. ผลต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและความดันโลหิตสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าทำให้เกิดเซลล์เยื่อหุ้มหัวใจทำงานผิดปกติ และยังพบส่งผลกระตุ้นให้มีการสร้างสารเคมีในร่างกายที่กระตุ้นให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือด
  3. ผลต่อมารดาและทารกในครรภ์ โดยนิโคตินสามารถผ่านรกเข้าสู่ทารกในครรภ์ได้ ส่งผลทำลายสมอง และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการตายของทารกโดยไม่ทราบสาเหตุ (Sudden infant death syndrome: SID)
  4. ผลต่อการเกิดมะเร็ง เมื่อเข้าสู่ร่างกายบางส่วนของนิโคตินจะถูกเปลี่ยนเป็นสารไนโตรซามีน ซึ่งพบว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมในเซลล์ต่างๆของร่างกาย เช่น ปอดและกระเพาะปัสสาวะ
  5. ผลทำให้เกิดการเสพติด โดยเฉพาะในเยาวชนที่ความสามารถในการทำงานของเซลล์สมองดีกว่าผู้ใหญ่ การถูกกระตุ้นโดยนิโคตินจะทำให้เกิดการเสพติดที่เร็วและง่ายกว่า


อ้างอิง
About Electronic Cigarettes (E-Cigarettes) : 
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/about-e-cigarettes.html